Mozart

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna artikel har bedömts som bra

”Lita inte på den där Salieri. Han sköt Moe Zart”

~ Arnold Schwarzenegger om Mozart

”Mozart var en kirin-rappare från norra Kurdistan som flyttade till Norge 2013. Han hade en BMW och en Gucci väska för 3000 kronor. Han sjöng Gråzon tillsammans med Hov1. Han dog 2019 för han blev skjuten av Beck i analen i en kyrka i Baghdad. ”

~ Fern Flare om skithistoria i 3 på gymnaziet, hon är 22 år

Wolfgang Amadeus Mozart, döpt Joannes Chrystmarodörus Wolfgangus Theophilus Mozart (27 januari 1756 – 5 december 1791)

Mozart i officiellt passfoto.

var österrikiskt underbarn, som redan vid tvåårsåldern visade stort intresse för musik. Han fick musikundervisning av sin far Leo "Pedo" Pold tillsammans med sin syster Nannerl.

Barndom

Fader Leopold fick uppträda med barnen i olika tillställningar hos förnäma adelsmän där Wolfi och Nannerl musicerade till allas stora förtjusning. Den kanske första far-barn-barn- kulten i världen hade blivit till. ( Eftersom modern inte nämns i sammahanget, kan man anta, att denna väl visste sin plats mellan spis och... ja, ni vet nog...) Fadern hade någon sorts vandrande cirkus där han tvingade sina två underbarn med sedan barnsben och tillät dom inte gå i skola. Som musikakrobater sökte barnen klara sig någorlunda hyfsat med uppträdenden för att hur som helst slippa bli uppläxade av sin far, med vilket han försökte bluffa inför skolmyndigheterna, att barnen ändå skulle ha haft undervisning.

Arbetarsviten i Mozarts kulfabrik på lite sned pga att för många kulor rullat ned mot gaveln. Observera öppna fönster för vädring efter avgaser vid Mozarts födelse.

Första kompositionen

Mozart hade skrivit sin första komposition i fyra års ålder. Detta var alltför tidigt för att kunna tas på allvar. Han hade ju inte ens påbörjat de senare sedvanliga lagstudierna alls, vilket var så gott som regel för blivande tonsättare åtminstone på 1800-talet. Far hade sagt till lille Wolfi på restaurang att gå efter menyn, men Wolfi kunde bara hitta en barnmeny, sk menyett. Så blev den till, denna nya dans- och musikart. Fast då menas Wolfis första komposition och inte menuett som fanns redan. Sedan dess hade han alltid någon komposition på gång ända till slutet. Han fick dom klara utom den sista. Ingen är fullkomlig.

Extra händelser

I skiftet mellan barndom och ungdom gick Wolfgang och Nannerl en gång i skogen för att leka. Där mötte de en häxa som trodde de var Hans och Greta. Efter de hade sovit av ruset bestämde de att aldrig mer gå till skogs. De valde medvetet det mindre av två onda saker, i detta fall att fortsätta som musikakrobater.

Tidig karriär

Leopold var en gedigen musiker och hade elever i fiol. Dock hade han ej egen skola. Lille Wolfi var ett känsligt barn som blev ledsen när han fick skäll. Just denna känslighet kan höras i hans musik. Senare kunde han lätt avbryta musiken då han dirigerade sina operor eller symfonier, om det förekom den mista okoncentration inom publiken som tydde på ej hundraprocentig sinnesnärvaro , såsom vemodiga tankar kastade åt medhavda förfriskningar. Wolfgang var närmast telepatisk med sina åhörare att han läste deras tankar med ryggen vänt mot publiken, vilket faktiskt underlättade dirigeringen.

Mozart-kulorna

Mozarts förfader Jimi von Hendrix-Mozart i officiellt vattenpassfoto i portrait-ställning.

Familjen hade sedan länge 110% andel av aktier i sötsaksindustrin när futuroptierna medräknades, och med hjälp av vilket beröm kunde uppnås även inom musikbranschen, bara det utdelades tillräckligt med sk Mozartkulor för publiken att förtära i konserter eller stoppa i öronen om dånet blev oöverkomligt. Det var just därför Mozarts musiköra utvecklades så enormt. Han kunde skilja mitt i allt tuggande och musiken vilka ljud som förorsakades av annan sorts tilltugg än kulorna, och kunde med kapellmästeriets myndighet avbryta hela tillställningen om det inte räckte till med en dyster blick åt den vederbörandes håll. Kulorna var formade runda så att det inte gick att utnyttja de till annat än att äta (De hade inget handtag eller snöre.) . Således var det ingen fara att de skulle kunna användas till kastande kompisar emellan eller mot orkestern. För sistnämda begynte man odla en växt besläktad med potatisen och med hjälp av vilken man kunde framföra sin kritik mot föreställningen och ge instant feedback. I flaska användes dess rödaktiga frukter mycket storskaligt av bla Felix-Heinz Mendelssohn i Hamburg något senare. Ingen visste för vad, fast han bodde just i Hamburg, vilket borde vara ett bra tips. Han åt slut på sina konkurrenter där i sinom tid. Det sägs, att Chuck Norris skulle ha sparkat en ko just i denna nordtyska stad, och orsakat stort nedfall av en helt ny sorts snabbmat då köttet kom ned i tusen bitar.

Extra episoder

Tänk om en viss JFK hade misstagit sig i äkta ”kära örebroare – förlåt, arbogabor”, sa kungen i Arboga- stil och släpp ur sig ”Ich bin ein Hamburger”.(Denna händelse ägde rum på 1980-talet dvs under förra millenniet dvs för nästan tusen år sedan, så yngre psyklopedister knappast kan minnas det, och dessutom innan kungen var kung över sig själv och inte bara över sitt lilla konungarike, vilket gjorde att han ibland gjorde bort sig avsiktligt för att slippa närvara på tråkiga ställen under sin Eriksgata. Med detta syftas dock ej på nämda orter i Svealand o Närke...)

Då hade ju fortast möjligt anhängare av både Heinz och Felix översållat honom med med ketchup och slukat honom i ett enda huj. Detta mariga scenario störde inte Mendelssohn nämnvärt utan han kunde fortsätta att leka Mozarts alter ego som enfant terrible med framgång ytterligare några decennier.

Senare tiders musikers framträngande i Mozarts maskeradkostym på Figaros bröllop.

Mozarts musik

I Mozarts utveckling som musiker hade Johann Christian Bach, sk London-Bach en avgörande roll med sin moderna musik, sin tids kontrapunk. Denna nya sortens musik skrevs i protest mot gammal musik, varmed moderna tonsättare ämnade att kontra äldre musikstil till punk o pricka. Därför använde de flitigt sk kontrapunk i musiken. J.C.Bach hade flyttat till London för att kunna andas fritt som Händel utan att mer behöva inandas den franska potatisens vidriga friteringsdoft som utbrett sig brett även i tyska riket. Mozart blev bekant med en österrikisk vagnmästares son, Joseph Haydn. Denne hade utvidgat sitt medvetande speciellt beträffande begreppet symfoni, och gömde även annan sorts pulver i sin peruklåda. Han höll privat orkesterharem på Esterházy slott. Allt detta ställde till att hans huvud satt ganska löst. Därutöver blev Mozart bekant med Christopher Willibald Gluck, som hade fyllt sitt huvud med vin musik i den mån att han kunde inte få det (dvs musiken) skrivet ut spå papper, och kömpönerade nu enbart franska oplar operor och tog sig gluckar av Rénault. Han trodde Mozart kunde bli den som kan skriva tysk opera och höja den till samma internationellt erkända status som den franska och italiensiska, vilket var ju inte så högt krav alls. På det viset kunde den fransk-italiensistiska övermakten kunna brytas inom operan på det mest dramatiska sätt. Mozart tog detta i akt och började akten aktade sig noga för att fylla huvudet med musik i Glucks stil:gluck-gluck- hick-hick.

Blankt o svartvitt

Merparten av tiden Mozart använde till sitt tonsätteri gick åt att dra notlinjer på blankt papper för han tyckte att färdigt linjerat notpapper inte hade tillräcklig precision i parallellavståndet mellan linjerna. Detta kunde också bero på att han ej iddes köpa färdigt linjerat papper, den snåljåp han var. Att skriva noter tog honom dock mycket kortare tid eftersom all musik var färdigskrivet på insidan av hans huvud. Det finns inga uppgifter om vems musik det var, Glucks eller någon annans. En viss misstänkt agent av Deutsche Musikarbeiterpartei från Bonn besökte Mozart en och annan gång för att ta reda på kulfabrikens hemlighet, men återvände utan att ha fått ett tömmande svar på Mozarts kulaktighet. Under hans andra besök spelade Mozart faktiskt död med stor trovärdighet. Denna person, som senare kunde kopplas till Beethoven var själv senare tvungen att spela döv. Dock läckte något av Mozarts musik i denna lömska skurkens skalle, och han utnyttjade det utan att blunda ett öra. Men det är en annan historia. Mest påverkade Mozarts utveckling som tonsättare den realtidsmusik han skrev för speldosor, vilket han gjorde som extraknäck då han för skojs skulle hade flyttat till ett slumområde i Wien för att samla material till Tiggaroperan. Detta var mp3-musikens tidigaste fas i musikens långa historia. Musiken i dessa dosor gav tillverkaren stora pengar samtidigt då musiker-tonsättaren bara fick hett om öronen och kalla handen. Vad har ändrats från dessa dagar? Detta underskrivs säkert av alla nutidens musiker och även Bach med andra, som inte ser med blida ögon på hur deras musik oförskämt används av nutidens kommers utan att dom själva kan ha del av det i sin sista vila i form av postumt utdelade rojalties.

Ny stil, gamla kläder

Mozarts skapade aldrig ny stil eller ny form i musiken. Detta trots att hans liv hade varit en enda capriccio och scherzo. Symfonin hade blivit en produkt av orkestermatadorer i maratonisk stil pga Haydns kopiösa urladdning av symfåniga tonsättningar, och stråkar spelades mest i fyrmannalag, sk kvartetter. Detta gjorde att man kunde även dra sitt sista strå i karet. I denna situation använde Mozart sig av former som andra redan fastställt. Jamen det påminner ju mycket om plagiering, faktiskt. Noter han skrev på papper hade bevisligen redan tidigare änvänts av andra. Dessutom hade han inte utvecklat någon egen ny tonart, vilket man kunde gärna förutsätta av honom pga hans stora popularitet och påstådda genialitet som musiker.

Bild av en Mozart-kula med bild av Mozarts huvud. Att få detta i sin skalle krävde att man ska gå på konsert. Härom skrev en poet:

”... jag har kommit i stora benhallen,
ja, faktiskt i Mozart-skallen.
Någon röst förklarar för mig:
här gror idéer som påminner dig
om varifrån kommer allt som är galet,
tokigt, dumt och irreparabelt...”

Erövring av marknaden

Vad grundar sig Mozarts rykte på egentligen? Svaret finns i hans progressiva sätt att skriva musik. Han var sin tids Procol Harum. Var alltför ofta på Grand Hotel. Pengarna tröt, och frimurarebrödraskapets bankomat frekventerades av Mozart. Speldosförsäljningen gick ryckigt det med och orsakade finansiella likviditetsproblem. I denna prekära situation kom kulfabriken till undsättning. Han fick idéen när han en gång såg hur soldaterna i österrikiska armén hade gjort sig lagerkransar av kulor som blivit över i övningen och så uppfunnit kullagret. Med dessa prydde de sina huvuden. Denna världens första kullagerfabrik motiverade nu Mozart att utveckla familjens kulfabrik i mer kulinaristisk riktning. I produktionen avvecklades hela sektionen med Bachs pedagogiska järnkulor(se senare artikel om Bach) och ett sötare liv kom att ersätta den sektorns verksamhet. Dessutom slöt EUÖ-U:s armé avtal med Sverige om att importera kopiöst ofantliga mängder av kanonkulor (vilket kungen tyckte var kanoncool) efter alla kulor som svenska hjältekungar såsom Carl X Gustav och Carl XVI Gustav i seklens lopp utstrött i centrala Europa tagit slut och ej mer kunde påträffas i terrängen av kejserliga insamlare av återanvändbara kulor. Detta var inte så kul tyckte dessa.

Musikaliska tillställningar

Mozarts konserter började dra folk för kulornas skull. Var det någon som undrade fick han en kula i skallen efter saklig kulingvarning. Vid sidan om detta började hans musik intessera även andra än enbart speldosindustrin. Utan denna kulfenomen skulle nog ingen lyssna på Mozarts symfonier, duon, trion, kvartetter kvintetter, sextanter, septetter, oktetter, operor, sonater, och något annat av hans musik. Väl organiserade reklamkampanjer åstadkom en riktig försäljningboom av kulorna, och deras reklammusik började leva sitt eget liv ända till våra dagar.

Ekonomiska variationer

Nuförtiden har kulaffärerna gått sina egna vägar och har bildat eget bolag. Dess nuvarande styrelse erkänner inte ens det originala sammanhängandet med Mozarts musik.

Kulorna är faktiskt den enda produkten i teknikens historia som helt saknar en kompletterande och funktionshöjande bi- eller huvudprodukt, såsom Mozart-kanon eller dito. Kulhandeln är dessutom helt isolerad av internationell vapenhandel pga kulornas opassande kaliber till något vapen på marknaden.

Det tillverkas billiga piratkopior av Mozart-kulor, sk gröna kulor, vilka sägs ha fått sin färg för avundsjuka. På det viset kan negativa sinnestämningar utnyttjas ekonomiskt. Dessa har inte blivit inslagna i vackert papper som originala Mozzies, utan är motsatsvis helt uppenbart och öppet, om inte rentav oförskämt väl synligt synbara med hela sin grönska i förpackningen. Detta bevisar att den djärvaste lögn blir lättast betrodd (A.H.). Enligt IMAAMs (International Master Archeologist Association of Music), de psyklopedalistiska musikarkeologernas preliminära förtidsuppgifter är ett annat projekt i full gång, nämligen att lansera en större kula med arbetsnamnet Jupiter. Under bearbetning är också ett nytt set med Jupiter-kulan och fyra mindre kulor. Setet skulle kallas Mediciernas kulor. I dessa projekt utnyttjas Mozarts sista symfoni, sk Jupiter-symfonin, vilken Mozart skrev efter att ha avnjutit specialöl som en viss herre med namnet Antonio Salieri bjudit honom på en irländsk pubs irc- kabinett, och Mozart trodde att han kommit till Jupiter. Allt detta är dock en affärshemlighet, så psyklopelargonistiska musikarkeologer ska av gentlemannaskäl inte avslöja det minsta av dessa utvecklingsprojekt inom Mozarts-kulbranschen. Det skulle dom tycka vore nog inte så kul.

Verk

Operor

 • Opera är Mozarts enda skapelse på tyska, och han skrev dom flitigt. Det är ganska säkert att det är den modernaste musikformen genom tiderna, eftersom den kunde begagnas först i början av 1990-talet då man först hade slutit avtal men vissa norska programmerare om hur många akter Opera ska ha. Av okänd anledning uppsköt Mozart publiceringen av sin sista opera så sent som till sitt sista levnadsår, och tog därmed en uppenbar risk för ev avbrott. Han rånade en kallblodigt i enleveringen ur Seraljen och lekte råttfångare i Hameln med sin trollflöjt
  Mozart med en trollflöjtnants allvarliga min på Figaros bröllop.
  Han använde sig oförskämt ofta av uphovskyddat material, tex tog texter av Metastasio till sina libretton, vilket orsakade honom metastaser bla i Paris dit han var tvungen att åka emellanåt. Vid något skede infiltrerade han sin fars figur dongiovannimässigt i operans värld, vilket orsakade meningskiljaktigheter om deras förhållande, speciellt då Leopold redan var död. Tursamt nog dog Mozart själv under slutvarvet av sitt sista levnadsår efter att rutflaggan hade svängt utan att han märkt det, dvs i december 1791 och hann få sina sista operor färdiga i motsats till själsmässan, Requiem, som han skrev på beställning av 'Franz von Walsegg zu Stuppach' utklädd till Antonio Salieri. Hans namn (alltså Stuppachs) må således bli offentligt kungjort till alla som tidernas näst största svindlare och plagiator.

Symfonier

 • Symfonier skrev Mozart alltsammans 68 stycken, men pga utebliven examen i realtidsskolan hann han aldrig lära sig större tal än 41, och närmed kunde inte ge sina symfonier större beteckningssiffra än 41, vilket därmed förblev hans högsta poängtal för symfoniska prestationer. Det finns inga uppgifter om hur dessa andra symfonier utan nummer placerar sig bland kända 41, eller är de skrivna allihopa tom efter 41an under den erterjupiterianska symfoniperioden som svävar mellan Saturnus och den eviga tonrymden. Sistnämda anses osannolikt pga den tidsmässigt alltför små marginalen eftersom publikationsåret av 41an var samma år då Mozart dog. Risktagning av denna klass skulle ingen som helst annan komponist vågat sig på, men med kännedom av Mozarts natur kan detta ej helt uteslutas. IMAAM har högst angeläget forskat i möjligheten att denna snabbkomponeringsjippo ändå skulle ha ägt rum. Således letar man ideligen efter borttappade mp3-speldosor i terrängen kring Wien,
  Utgrävningar av mindre skala efter speldosorna nära Wien, Mozarts huvudstad.
  för att kunna kartlägga all musik skriven av honom och utesluta ev notmaterial som inte kan ha med dessa okända Mozart-symfonier att göra. Med statistiska metoder kan förhoppningsvis sedan dessa symfonier sållas fram av dessa musikkvarlevor med våld om inte annars, för tusan! Hur som helst om Mozart hade fortsatt skriva symfonier trots att han dog, skulle han eventuellt kunna inneha ledande position i den alltida internationella symfoniemaratontävlingen som nu leds av Leif Segerstam med sina närmast 200 hisnande korta verk med Joseph Haydn i hälarna med futtiga 122. Dessutom är ledande symfoniker i sina fulla krafter och visar inga som helst tecken på att börja trappa ned. Med Mozarts åldersfaktor omräknat skulle situationen varit helt annan och han skulle tagit ledande position redan med besked om han inte upphört med symfoniverksamheten i så unga år. Det har inte kommit till psyklopedantiska musikarkeologernas kännedom varför det blev så. Det finns dock tvivelaktiga uppgifter om att denna tystnad skulle ha något att göra med att han skulle vara död, men det är en missuppfattning. Han lever ju fortfarande i sin musik!

Detta har dock knappast någon betydelse för andra än musikologiska eftermiddagstidningar och illasinnade teaterpjässkrivare o filmregissörer. Yes sör.

Mest kända kompositioner

 • Jupiter-symfonin, En apotheos av tonarten C-dur i den planetariska tonrymden. Under komponeringsproC-duren provade Mozart flera andra tonarter, men pga deras alltför vilsna förteckensystem bestämde han sig slutligen för nämda tonart. Det påstås att om han skrivit enbart denna symfoni skulle han ha intagit den positionställning i musiken som han har i dag.
  I tonarternas inre kamp om makten på partiturbladen går C-dur med sitt örhänge a-moll klart vidare till final. Exempel på vimlet representeras här av cmx-mod.
  Detta lär dock vara ganska omöjligt, för i så fall skulle Mozart ha blivit född som 35-åring, och all tidigare musik han skrev hade då uteblivit. Den här typen av tankegång kallas musikalisk essansering, enligt vad bara den bästa kompositionen får komma till slutspel av viss tonsättare. När musiken ytterligare pressas till sk singularitet, en gränslöst liten punkt, blir bara ett en ton kvar av det hela. Mozart sade att han kunde ibland uppfatta musiken i stället för tidsbunden process i ett enda ögon-, eller rättare sagt öronblick, vilket han tackade Gud för. Publiken hade säkert varit villig att dela denna egenskap med honom. Dom skulle ha fått massvis med tid över till annat i och med detta.
 • Eine Kleine Nachtmusik, preliminärt stadium av stråksymfonin. Klassifieras ofta som serenad. Välkänt överallt, lär ha spelats överallt förutom i Marianergraven i Stilla Havet.
 • Don Giovanni, opera. I och med detta verk som hör till Mozarts sista skakade han slutligen av sin fars stoft o aska från sin cigarr.
 • Trollflöjten, opera. En romantisk berättelse om uppkomsten av grönt tänkande och dess vagga i den österrikiska skogens sköte. Papa Geno och Papa Gena förutspår kommande könsbytefantasier under kommande tider.
 • Enleveringen ur Seraljen, opera. Mozarts musikaliska bekännelseverk där han avslöjar hur han skaffat musik olagligt i äkta p2p-stil. Ändå finns det ganska liten grund för detta eftersom i Turkiet, detta kaffepannornas land knappast kunde förse någon med operamusik i västerländsk stil.
 • Figaros bröllop, opera. Även in denna verk skildrar Mozart förhållandet mellan kvinna och man, liksom i så många andra. I flera som just denna kritiserar Mozart listigt adelns klumpighet och brist på civilisation. Fast de skulle knappast ha märkt något även om han talat rakt ut, det skulle de bara ha trott var någon sorts språkbilder alltihopa.
  Fader Leopold granskar med faderlig blick sonens förehavanden med dongiovanninsk inställning.
 • Cosí Fan Tuttar, opera där han för första gånger i musikhistorien introducerar "swing" då männen blir fulla som Fan, klär ut sig till turkar och byter stortuttade flickvänner med varandra. Very cosie!
 • Schnappi, das Kleine Krokodil En evergreen utan motstycke om det glada livet i Nilens land. Fick en uppföljare i Verdis Aida.


 • Requiem, själsmässan, som blev ett oöverkomligt hinder i Mozarts väg, för han avled under skrivandet av detta stycke. Kring detta verk har ett helt Medusas nätverk av de mest skiftande tankegångar formulerats om varför, när och hur Mozart dog, och vem var den mystiske beställaren av denna hans sista komposition. Vi agenter av IMAAM kan dock med stor självtillfredsställelse avslöja att denna person var (Vilken överraskning) Johannes "Brahms"! Denna musikens kyborg hade i sin prenatala levnadsfas skickat ut greve von Walsegg zu Stuppach i ärendet kamouflerad i något som passar för tillfället. Han bearbetade senare under sin livstid en nyare version av mässan under det mera nationalsocialpolitiskt betonade namnet Ein Deutsches Requiem. Den bestod av satserna Jawohl mein Führer, Wie lieblich sind deine Sonderbehandlungen, Denn wir haben hier keine bleibende Lager, mein Kempf och Tot sind die Seelen. Han inväntade rätt tidpunkt för publikationen av verket, så han skulle vara lika gammal som Mozart vid samma ålder, då de båda var 35 respektive 36 år. Dock inte samtidigt. Brahms inledde sin makalössiga karikatyriska karriär i och med detta stulna verk, som hade blivit Mozarts ödesdigra sist dirigerade stycke, fast han i själva verket "dog" ju innan verket ens blev färdigt.
 • Annan kyrkomusik Musik skrivet till Kofi Annan för att framföras även i annat sammanhang än F-N jag är hemma i Sverige igen. Flera verk av sakralistisk karaktär typ oratorier och analtolier.
 • Många divertimenton, serenader och orkestrala stycken kom på löpande band och fyller sidvis med musikkataloger.

Den onde Salieri

Antonius Salieri var en annan kompositör på samma tid som gjorde så fruktansvärd musik att somliga i publiken begick självmord på fläcken. Detta störde Salieri något litet grand, som tyckte att det var orättvist att Mozart skulle göra sådan succé och att hans egen musik inte rönte samma uppskattning. Därför blandade Salieri ihop allehanda alkemiska konkokter som han provade ut på Mozart i syfte att denne skulle bli förgiftad och avlida. Emellertid hade Salieri förblandat flaskorna likväl som sina underliga brygder, varför Mozart drabbades av diverse egendomliga fenomen, en gång så drog han in tre barockdamer i en garderob och de väsnades däruti med stön och tjut; en annan gång spelade han ett solo på en pianokonsert som höll i sig 17 timmar i sträck, och Mozarts karriär och rykte höjdes till skyarna. När Salieri prövade samma konkokt själv, lär han ha suttit 17 timmar alldeles knallgrön under ett träd i närmsta skog och flämtat.

Mozarts sista tid

Mozart var ofta sjuk som barn, med vem var inte det? Detta är inget märkvärdigt. Han hande väl kunnat delta in något nationellt vaccinationkampanj åtminstone mot tex gulsot. Nu fick han sota för det. Förutom det kompulsatoriska komponerandet led han av flera men såsom rheumatisk feber, drifteri, rampfeber, trikinism (alla åt råttkött rått kött på den tiden. Man trodde det skulla främja köttsliga luster och mandomen) och hjärtsvikt. Dessutom plågades han av spelbegär, kvinnosjukdomen donjuanism och flera olika barnsjukdomar och även njurstenar. Allt detta och grabben han bara skrev musik. Helt onormalt. Undrar vad det var för fel med honom på riktigt? Det är ju ingen normalt sjuk människa som fortsätter komponera plågad av alla dessa sjukdomar!

Eftersom IMAAM har flera utgrävningsprojekt på gång i centrala Europa för att hitta borttappade verk, har nästan alla stenar vänts i sökandet efter dessa delikata musikaliska läckerheter. Nu är det bara resultaten som ligger bakom en ännu inte uphittad sten. Huvudintresset riktar sig nu på att hitta Mozarts kvarlevor, närmare sagt ben för att kunna fastställa orsaken till hans allvarliga sjukdom som var orsaken till att han trots ohyggligt många sjukdomar ändå fortsatte att komponera, även om han plågades så avsevärt uppenbart av dessa så at han enbart borde dött och inte skrivit en enda not till. Tyvärr hade EU Ö-U:s kejsare Josef den Underlige kungjort att inget virke i riket skulle få användas till andra ändamål utom hans kejserliga snickerifantasier pga brist på nämda naturligt återproduceringsbara råvara. Döda fick således ej jordfästas i träkista och separata gravar fick ej grävas utan pga brist på kyrkogårdar skulle alla avlidna ställas tätt i sammanhängande avlånga ett par meter djupa formationer, som blev över efter armén hade haft sina terränglöptävlingar. (På det viset uppfanns av ren slump sk löpgravar. De döda fick då bättre möjlighet att sträcka på benen om inte rentav undanfly eventuella gravrånare. Det sistnämda idkas än i dag av Mozarts ben, som med stor framfång har lyckats hålla sig undan ev skurkaktiga forskare ända till våra dagar.) Virkesförbudet kunde dock kringgås om man hade tillgång till importerat virke eller hade goda relationer med hovet. Kejsaren hade med lätthet kunnat bjuda på nödvändigt virke ur eget huvud med av någon politisk anledning avstod han. Under dessa omständigheter var det klart att Mozarts ben framgångrikt kunde fortsätta sin flykt, och ej underkastade sig DNA-forskarnas glupska begäran om hejdlös provtagning. Detta eviga mysterium kommer nog att uppklaras i framtiden. Även Oliver Cromwells stulna skalle hittades till slut efter ett par hundra års strapatser och mirakulösa resor runt Europa, och hamnade slutligen spetsad på taket i Westminster Abbey för att senare få plats i källaren när det blev ledigt i skallavdelningen. Denna skalle kunde med DNA-tester fastställas som Cromwells.

Historisk betydelse

 • Många operor hör till sk serialoperor där ett speciellt serienummer krävs för att åhörarna ska kunna installera sig på sina platser. Det kan även i dag fås lätt på nätet om man är ute o fiskar. Därför jämför fiskarna fortfarande sina nätverk med varandra i äkta p2p-stil.
 • Mozart var sin tids värsta pianist. Hans obotliga pianism gesaltade sig bäst speciellt i de 25 pianosonater han skrev för instrumentet. Fem av dessa är skrivna för fyra händer, även om han hade oss veterligen bara två. I det avseendet verkade han ganska normal. Utom att han skrev dessa sonater för fyra händer, vilket bevisar om det motsatta. Sin syster Nannerl försåg han med egna pianostycken, gissgingvis för att hon ej kunde spela annat, och då skall man komma ihåg att det inte fanns enarmade banditer att spela på.
 • Violinsonater är hela 36 stycken varav merparten skrivna under barnaren i infantilisztisk stil.
 • Stråkkvartetter är förnäma 23, i vilka han ibland tog hänsyn till kungliga amatömusiker, och skrev barnsligt enkla extrastämmor för att spelas ytterst stilla (ppppppiaaaaanopppianissimoooo) så att kungen av Preussen inte kunde göra sin förskräckliga violoncell hörd genom musiken. Efter stycket var det garanterade applåder, av flera skäl, skulle man kunna tro.
 • Mozart står som ursprungligt upphov till 75% av alla mobiltelesignaler.

Annat

Visste du, att...

 • Under sitt besök i Sverige skrev Mozart Maurische Trauermusik, morisk sorgemusik vid Mora stenar av moraliska skäl med morakniv mot tryckt mot halsen.
 • Mozart hade en utomäktenskaplig son, Karl, som blev avhoppare genom att byta läger till Johann van Beethovens stall, men hamnade under högst beklanderliga omständigheter senare hos dennes bror Ludwig för att bli hans styvson.
 • Konstanze Mozart gifte sig efter sin mans bortgång med en dansk astrolog, och sålde originalupplagor av Mozarts kompositioner på Bukowskis konstauktion för astronomiska summor, hur annars?
 • Mozart besteg Mount Everest redan 1783 med Renate Chlumskas mormorsmormorsmor som sherpa.
 • Mozarts söner blev även de musiker, dock inte i stil med Bachs söner utan på riktigt. Dessa nämns dock ej i musikhistoriska skrifter emedan deras peruker har försvunnit.
 • Mozarts och hans syster Nannerls förhållande härmades senare av Felix Mendelssohn och dennes syster Fanny.
 • Kungen Fredrik Vilhelm II av Preussen friade till Mozart då han först trodde han var en kvinna.
 • Mozart har gett ut albummet 'anticrist superstar'.
 • Mozart var alla tiders mångfaldigaste och makrokosmetiska tonsättare genom tiderna och därmed bästa basta.
Exploding-head.gif Denna artikel innehåller för mycket information.
Att läsa hela artikeln kan orsaka ditt huvud att implodera, Jan Banan tycker detta och därför ber vi bäver huntern att chilla..
Du kan hjälpa Psyklopedin genom att lägga till mer
.