Abborre

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Abborren är kanske den fisk som forskarvärlden känner bäst och man är numera tämligen ense om att abborren är en fredlig fisk. Dess konsumtion av mört och gäddungar sker alltså inte av elakhet som man tidigare trott utan är enligt den amerikanska forskaren Dr Gertrude A. Pollock en fråga om (citat) "A matter of policeing the shallow waters, so to speak" (slut citat). Balans i våra sjöar alltså. Den kinesiska forskaren Dr Lao Tse har nyligen presenterat en rapport som bekräftar misstanken som mången fritidsfiskare haft sedan urminnes tider nämligen att en 4-6% (mörkertalet är stort) av abborrpopulationen lider av en hyperaktivitetsstörning som Dr Lao Tse kallar "Den krökta fenans spattiga sång". Av hans rapport framgår också att abborren använder sig av kvicksilver som farmakologisk symtomlindring. Kvicksilver är också en populär rekriationsdrog hos de bredare fisklagrerna. Då den skärper blicken och gör dig outröttlig på dansdyerna. Dessutom håller det bakdelen smärt och smidig. I de lite smutsigare vattnen ses dock en mindre angenäm sida av myntet där några få abborrar injiserar kvicksilver rakt i ögat för att sedan lägga sig på rygg, farligt nära gränsen för vad en abborrgäle klarar av. Dr Lao Tse hävdar dock att den medicinska användningen sker under skarp kontroll av döende gammelgäddor som lyckats betvinga sin bitreflex. Dessa ser det som en ynnest att få ägna sina sista dagar åt att hjälpa de lite mer spattiga glinen hos sjöarnas randiga välgörare. För övrigt rekomenderar Dr Tse att abborre förtäres av människor högs 1 gång i veckan och aldrig i samband med graviditet och amning om inte en önskan om autistiska barn föreligger.

Abborre förekommer som bild på ett av häftena i den numer filmatiserade bokserien Hej Matematik