Яуsк яєvєяs

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mall:MPIncredibleCharacterInfobox

Stalin ser ut att vara väldigt glad för tillfället.jpg

I Sovjetяyssland haя Stalin stoяt tycke föя DIG!!
I Sovjetяyssland göя besväяet DIG!! I Sovjetяyssland läggeя mallen till DIG!! I Sovjetяyssland haя käяleken DIG!!


I Sovjetяyssland länkaя sidoя till DIG!! Komm2.PNG
In Soviet Russia, Party finds YOU!!

Яуsк яєvєяs är en avancerad debatteknik som skapades i Sovjet för att vända på imperialistisk propaganda och visa att kommunismen har ett överlägset svar på precis allting. Bakgrunden var ett citat som CIA smugglade in över den sovjetiska gränsen på mikrofilm och sedan diskret spred i brödköer, hos hammarskärare och björnmössefrisörer:

"In America, you can always find a party."

Citatet undergrävde moralen i Sovjet och åratals hänsynslös forskning av Sovjets främsta hjärnor krävdes innan man hittade ett effektivt motmedel:

"In Soviet Russia, Party finds YOU!!"

Tekniken visade sig fungera i alla lägen, och blev sedan jämte kärnvapen det främsta vapnet i Sovjets arsenal. Framstående kommunistiska debattörer[Vilka då?] har dock argumenterat för att tekniken bör förbjudas då den förespråkar individualism genom användning av det personliga pronomenet DIG, vilket skulle räknas som högst antikommunistiskt.

I Sovjetяyssland яeveяs яysk![redigera]

 • I Sovjetяyssland uppfinneя dяog DIG!!
 • I SovjetЯyssland knullaЯ Mahatma Gandhi DIG!,
 • I Sovjetяyssland njuteя dяogeя av DIG!!
 • I Sovjetяyssland uppfinneя Backwaяds Metal DIG!!
 • I Sovjetяyssland spelaя Elvis låtaя fяån DIG!!
 • I Sovjetяyssland taя Яyska Яeveяsal DIG!!
 • I Sovjetяyssland яingeя Lansubamsen DIG!!
 • I Sovjetяyssland stoяmaя sångaяnas hus DIG!!.
 • I Sovjetяyssland яingeя automatisk kundtjänst DIG!!
 • I Sovjetяyssland kяossaя poяslinet DIG!!
 • I Sovjetяyssland läseя boken DIG!!
 • I Sovjetяyssland hoppaя stupet utföя DIG!!
 • I Sovjetяyssland dяänkeя sig vattnet i DIG!!
 • I Sovjetяyssland äteя maten DIG!!
 • I Sovjetяyssland gåя hunden ut med DIG!!
 • I Sovjetяyssland tändeя lampan DIG!!
 • I Sovjetяyssland föяstöя ozonhålet DIG!!
 • I Sovjetяyssland bakaя ugnen i DIG!!
 • I Sovjetяyssland tittaя fotbollsmatchen på DIG!!
 • I Sovjetяyssland eldaя veden DIG!!
 • I Sovjetяyssland sökeя inteяnet på DIG!!
 • I Sovjetяyssland redigerar sidan DIG!!
 • I Sovjetяyssland mjölkaя kossoяna DIG!!

I Sovjetяyssland spяideя dяogen DIG!![redigera]

 • I Sovjetяyssland legaliseяaя dяogeя DIG!!
 • I Sovjetяyssland яökeя maяijuanan DIG!!
 • I Sovjetяyssland taя en öveяdos DIG!!
 • I Sovjetяyssland speedaя ecstasyn DIG!!
 • I Sovjetяyssland fåя hallucinationeя DIG!!

I Sovjetяyssland utövaя spoяten DIG!![redigera]

 • I Sovjetgoatse stяäckeя яövhål DIG!!
 • I Sovjethöjdhopp hoppaя яibban öveя DIG!!
 • I Sovjetpojat fäktaя snoppaя med DIG!!
 • I Sovjetmaяaton spяingeя vägen på DIG!!
 • I Sovjetdopning användeя dopningpяepaяaten DIG!!
 • I Sovjettyngdlyftning lyfteя vikten DIG!!
 • I Sovjetwяestling mosaя bяottaяna DIG!!
 • I Sovjetlatning sitteя soffan på DIG!!
 • I Sovjetfotboll spaяkaя bollen på DIG!!
 • I Sovjetbowling slåя klotet stяike på DIG!!
 • I Sovjetlängdhopp hoppaя sandgяopen i DIG!!
 • I Sovjetspjutkastning kastaя spjutet DIG!!

I Sovjetяyssland talaя spяåken DIG!![redigera]

 • Afghanistan: ”I Sovjetafghanistan bombaя Woяld Tяade Centeя DIG!!
 • Austяalien: ”I Sovjetaustяalien kastaя bumeяangen DIG!!
 • Andouilleяike: ”I Sovjetandouilleяike äteя sniglaя DIG!!
 • Danmaяk: ”I Sovjetdanmaяk яitaя Mohammed DIG!!
  • Legoland: ”I Sovjetlegoland bygger legot med DIG!!
 • Finland: ”I Sovjetfinland badaя bastun i DIG!!
 • Föяenta Stateяna: ”I Ameяikas Föяenta Sovjetяepublikeя dyяkaя Homeя Simpson DIG!!
 • Italien: ”I Sovjetitalien vill pizzan ätaDIG!!
 • Iяan: ”I Sovjetiяan låtsas käяnvapnen att de inte haя DIG!!
 • Japan: ”I Sovjetjapan spelaя videospelen DIG!!
 • Kannabis: ”I Sovjetkannabis slåя ishockeypucken DIG!!
 • Kaяelen: ”I Sovjetkaяelen dansaя Säkkijäяven polkka till DIG!!
 • Kina: ”I Sovjetkina spaяkaя kung fu DIG!!
 • Kuba: ”I Sovjetkuba åkeя 50-talsbilen DIG!!
 • Mexico: ”I Sovjetmexico göя tacos DIG!!
 • Noяge: ”I Sovjetnoяge skяattaя noяgehistoяieяna åt DIG!!
 • Pite: ”I Sovjetpite luktaя Kappa DIG!!
 • Polen: ”I Sovjetpolen delaя Polen DIG!!
 • Яyssland: ”I Sovjetяysslandsяyssland яeveяseяaя яeveяseя DIG!!
 • Sovjetunionen: ”I Sovjetsovjetunionen spelaя schack DIG!!
 • Stoяbяitannien: ”I Sovjetstoяbяitannien dяickeя a nice cup of tea DIG!!
 • Sveяige: ”I Sovjetsveяige jagaя älgaяna DIG!!
  • NATO: ”I Sovjetsveяige gåя NATO med i DIG!!
 • Tyskland: I Sovjettyskland talaя tyskaяna tyska med DIG!!
  • Bayeяn: ”I Sovjetbayeяn dяickeя det bayeяska ölet upp DIG!!
  • Beяlin: ”I Sovjetbeяlin byggeя och яiveя Beяlinmuяen DIG!!
  • Autobahn: ”På Sovjetautobahn köя bilaяna på DIG!!
  • Hambuяg: ”I Sovjethambuяg äteя Hambuяgaяna upp DIG!!
  • Niedeяsachsen: "I Sovjetniedeяsachsen tillveяkaя Volkswagen DIG!!
  • Hitleя: ”I Sovjetnazityskland heilaя Siegen DIG!!
  • Sachsen: ”I Sovjetsachsen klippeя saxaяna DIG!!
 • USA: ”I Sovjetameяika slåя hambuяgaяätaяяekoяdet DIG!!
 • Östeяяike: ”I Sovjetösteяяike låseя källaяen in sina baяn i DIG!!
 • Noяge: "I Sovjetnorge яøster politikernDIG!!"

I Sovjetяyssland skяiveя dikt DIG!![redigera]

Яöda äя socialisteя och яosoя
Blå äя modeяateя och föяgätmigej
I Sovjetяyssland
läseя dikteяna DIG!!

I Sovjetяyssland läseя citat DIG!![redigera]

”I Kalifoяnien kan du alltid hitta ett paяty vid DIG!!.”

~ August Strindberg om DIG!!

”I Sovjetяyssland kan du få öl billigt som smakaя jättegott, fast vodkan äя godaяe, men den kostaя meя. Ööööh... DIG!!

~ Göran Persson om DIG!!

”I Sovjet...Among Us mördar Crue Mates IMPOSTOR!”

~ Celine Dookhran om DIG!!

”I Sovjetsveяige sänkeя skatteяna DIG!!.”

~ Fredrik Reinfeldt om DIG!!

”I Sovjetequstria kollar My Little Pony på DIG!!!!”

~ Bronies om DIG!!

I Sovjetяyssland seя även DIG!![redigera]