Metan

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4. Metan är en luktfri gas, som bildas i många processer, bl.a. när kor pruttar, när människor pruttar, och när människor t.ex. odlar ris och andra grödor. Det är inte utan för utan att det är begripligt att metan kallas "pruttgas" eller "gaser i magen". När kor eller människor producerar metan, så brukar det finnas små mängder svavelföreningar utblandade i metanet, för att pruttgasen skall ge intryck av fara. Exempelvis blandas etylmerkaptan (surströmming plus-plus) in i metanen industriellt, för att farliga och potentiellt explosiva läckor lätt skall kunna kännas på lukten. Man tror att den naturliga illalukten som evolutionen försett kopruttar och människopruttar med, har en liknande faro-signalerande roll.

Metangas förekommer även som en produkt av naturliga nedbrytningsprocesser på geggiga ställen, speciellt i dy, i dynga och dylikt. Man talar då om dygas eller sumpgas, en naturlig form av metan, som är användbar till diverse explosiva och förbrännande ändamål, om man så säger... Metan används sålunda i äldre gasspisar, för att värma upp mat, i värmekraftverk och i bilar, som då producerar illaluktande avgaser, i analogi med människor och kor. Gamla primuskök använder också metan för att brinna med.

float
Wikipedia har en liknande, besserwissermässig, knastertorr och bedrägligt opålitlig artikel om Metan, full av fördomar och missförstånd!

Användning[redigera]

Man har gjort försök att använda gaspruttarnas explosiva effekt som ett slags naturligt färdmedel, genom att producera sådana och direkt antända dem med eld, men dylika experiment brukar stupa på människors och kors begränsade metanproduktion. Dock brukar pruttar som antänds och därvid producerar explosioner ha stort underhållningsvärde, och är därför en vedertagen stämningsförhöjare på fester, speciellt fester med inslag av dyvåthet, exempelvis inkluderande gyttjebrottning och massor av dricka.