Illuminati

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Illuminati-logo.jpg
Denna artikel ingår
i serien
Exakt vad du
misstänkte, men
egentligen inte
ville höra
,
en serie av
avslöjanden som
bekräftar dina
värsta farhågor.

Mvh Amina Landmina

Illuminati är en världsomspännande sammansvärjning styrd av onda syndiga politiker och deras allierade rymdmänniskor som tillhandahåller tekniska uppfinningar som de syndiga politikerna kan använda för att styra världen genom att i hemlighet operera in datachip i vanliga hederliga medborgare och sedan fjärrstyra dessa vanliga hederliga medborgare. Ett namn som ni människor brukar använda när ni talar om Illuminatis ledare är Gud. Detta namn har använts sedan urminnes tider, ända sedan 1969.

==Historia== HEJ!

Upprinnelsen[redigera]

Illuminati uppstod som en hemlig orden i Bayern i maj 1776, grundat av Adam Weishaupt och fyra andra medlemmar. Orden valde in fritänkare som svors till tystnad och total lydnad gentemot de överordnade inom organisationen. I begynnelsen hade orden som syfte att gynna vetenskap och bildning i samhället, men så småningom genomfördes hemliga forskningsprojekt i dystra slott med fladdrande ljus, vilket oroade traktens ölstinna bönder, och fick den dilettantiske kung Karl Theodor av Bayern att känna en ganska rejäl grad av avund, eftersom han öppet strävade efter världsherravälde och att erövra alla grannstater i syfte att upprätta ett nytt romarrike.

Kung Karl Theodor av Bayern, visionärt skådande mot ett framtida världsherravälde

År 1785, förbjöds alla hemliga sällskap i Bayern av Karl Theodors parlament, och Adam Weishaupt flydde därifrån, men lämnade kvar en massa papper som lär ha avslöjat Illuminatis verksamhet och dess medlemmar, men som av eftervärlden har kommit att betraktas som snabbt ihopkomna falska dokument med avsikt att förvilla förföljarna. Han flydde till staden Gotha i furstendömet Saxen-Coburg och Gotha, där han arbetade för att utveckla en hjärntvätterimetod åt hertig Ernst II för att denne bättre skulle kunna kontrollera trilskandes medborgare. Det anses att Adam Weishaupt giftmördades i november 1830 när han kommit i konflikt med en konkurrerande sammansvärjning av tempelriddare som gått under jorden redan 1307, men som under stora umbäranden lyckats ta fram hypnostekniker och tankestyrning meddelst subtil neurolingvistisk programmering, något som Adam Weishaupt tros ha kommit på spåren och spritt till sina kamrater i Bayern som sedan länge gått under jorden och upprättat ett hemligt nätverk.

Konsolidationen[redigera]

Illuminatis moderna organisation sedan 1914

Under den tid då Adam Weishaupt var i exil i Gotha, upprättade de ordensmedlemmar som inte blev avslöjade och kastade i fängelse med tortyr, ett nätverk vars ändamål var att dels göra slut på Karl Theodors världsherraväldesplaner genom att låta medsammansvurna oskadliggöra denne och dennes avkomlingar på den Bayerska tronen. I denna fas var Adam Weishaupts uppgift att spela besegrad och försvara illuminismen i termer av att denna hade blivit förföljd och utplånad, medan den verkliga uppgiften var att dra uppmärksamheten från den Bayerska underjordiska Illuminati, samt att involvera hertig Ernst II i illuminismen. Den senare blev så småningom en stormästare i Illuminati, något som kom fram genom hemliga dokument som dök upp på egendomliga ställen efter sonen hertig Augusts död, år 1822.

Under denna tid värvades bl.a. bayerska läkare till Illuminati, och dessa infiltrerade Karl Theodors hov, samt etablerade där en fast position där de kunde spetsa kungens och hans efterkommandes mat med gifter som gjorde dem sinnessjuka, ett tillstånd som man lyckades dölja för Maximilian Josef och Ludwig I, som bortförklarades beträffande Maximilian II som dålig hälsa, men som blev helt uppenbart för dennes söner Ludwig II, och Otto I vilka man hade svårt att kontrollera. Ludwig III, brorson till Maximilian II, var till skillnad från sina olyckliga kusiner själv medlem av Illuminati, med speciell uppgift att bevaka sina släktingar. Efter dessas bortgång blev han själv kung av Bayern, men avsattes till dessas besvikelse efter första världskrigets slut.

Under hela 1800-talet spreds Illuminati i Europas stora städer främst bland universitetsfolk och bland forna furstar i ett Europa som på ytan alltmer föll ur dessas händer. Som kompensation så utvecklade de dock en stor förmåga att styra utvecklingen från skymundan, och behöll i själva verket sin makt samt utvidgade den.

Uppgången[redigera]

Grå män, för tillfället blåfärgade, studerar din lågtstående organism och funderar på att operera in datachips så att dom med hjälp av Djävulen,Kim Jong-Un och Autumn Blaze kan ta över jorden.

På 1890-talet lyckades Illuminati komma i kontakt med utomjordingar av den typ vi kallar De Grå, och genom förhandlingar kom de överens om att De Grå skulle förse Illuminati med uppfinningar att kontrollera vanliga människor med, och därigenom undertrycka mänsklighetens krigiska attityd, något som skulle kunna komma att hota även utomjordiska arter. I gengäld fick De Grå tillåtelse att fritt kidnappa människor i avsikt att utföra biologiska experiment på dem, under förutsättning att dessa bortfördas minne raderades så att de inte kunde avslöja sanningen.

Efter denna extraordinära framgång började Illuminati planera för utlösandet av världskrig i syfte att stöpa om Europa och världen i riktning mot en ny världsordning. 1914 ansåg de att läget var lämpligt och utlöste Första Världskriget genom Gavrilo Princip som lämpligen hade hjärntvättats för sitt ändamål, samtidigt som man satt och manipulerade den serbiska terrorgruppen Svarta Handen att ta på sig ansvaret för det mord på ärkehertig Ferdinand som sedan Princip genomförde. Avsikten med Första Världskriget var att rensa ut inavlade furstar som man ansåg okontrollerbara, odugliga att styra eller som på det ena eller andra sättet stod i vägen för Illuminatis maktanspråk.

Uppgångsperioden kulminerade i det Andra Världskriget, då Europas stater använde kriget som svepskäl att ta kontroll över näringslivet i en slags näringlivs krigsindustriella komplex, och därigenom implementera Illuminatis vilja även på stor företagen som i sin tur feodaliserade och styrde alla mellanföretag.

Hiroshima och Nagasaki[redigera]

Det utomjordiska laboratoriet i Hiroshima havererar

Explosionerna i Hiroshima och Nagasaki handlade egentligen om hemliga Illuminati-laboratorier som exploderade, och historierna om atombomber är egentligen en cover-up i avsikt att dölja det faktum att Japaner och Amerikaner redan hade slutit fred. Illuminati hade laboratorier där man experimenterade med att ta fram en ny supermänniska, en hybrid mellan de Grå och ledande politiker, som skulle ersätta mänskligheten. Man använde antimateriaaggregat och grundämne 115 (Boblazarium) för att utveckla rymdfarkoster, och i en parallell avdelning bodde de nya supermänniskorna. Rymdfarkostexperimentet exploderade tyvärr och dödade samtidigt alla hybrider.

Metoder[redigera]

Massmanipulation[redigera]

Masspsykoser[redigera]

Hitler var en av Illuminatis hjärnkontrollerade slavar, avsedd att starta Andra Världskriget och skapa ett hat och en fasa som skulle grundlägga ett efterkrigstillstånd med lättkontrollerade massor. Han utbildades under sin "konstnärstid i Wien", som egentligen handlade om ett träningsläger i Bayern. Där programmerades han och lärdes upp att kontrollera massor genom att ladda plattityder med känsla och personrelatera till bevisbart dumma och meningslösa historiska händelser så att Världskriget kunde förberedas mentalt som en form av självmordisk "revanchism". Denna masspsykosteknologi har spridit sig som en löpeld över mänskligheten så att både Illuminati-anstrukna politiker och oberoende politiker tillägnat sig denna metod att emotionalisera neutrala förhållanden i syfte att driva individer till dumma handlingar. Emotionalisering är en indikation på att Illuminati kan vara inblandad, men chansen är 1 på 20 eftersom oberoende politiker tagit efter Illuminati-metoden.

Marknadsföring[redigera]

Illuminati har åtskilliga medlemmar och kontrollerade slavar bland marknadsföringsorganisationer. I de till synes menlösa reklambudskapen finns det inbäddat subliminala instruktioner till massorna, så att dessa kan bete sig i enligt med Illuminatis förutbestämda planer för krig, mördande eller självmord. De subliminala meddelandena är utformade som analogier med flerkedjors symbolik, en katt kan symbolisera ett vapen, vapen kan symbolisera krig. Att köpa symboliserar stöld, och stöld symboliserar våldtäkt, till exempel. Vanliga symboler som ger indikation på att Illuminati har sänt meddelanden är tandkräm, isande tandhalsar, nötgodis, talande kor, solnedgångar, hästar som springer på vågorna till ljudet av motorsågar, munnar som talar osynkroniserat med de ljud som hörs i reklamen. I det senare fallet döljer det dolda ljudet ett verkligt kommando som härrör från Illuminati, vanligen Bibelcitat på hebreiska som körs baklänges.

Förgiftningar[redigera]

Poison jean-victor bali 03r.svg

Förgiftning är en av Illuminatis äldsta metoder, som testades hårt på Karl Theodor och hans arvingar, men som senare användes intensivt för att bedöva människor och göra dem infertila eller på annat sätt ändra deras biokemi. Knarket uppfanns av Illuminati i syfte att skapa manipulerbara slavar, men försöket bedömdes så småningom som misslyckade då knarkoffren blev ineffektiva och farliga för sin omgivning. Det lär vara så att Illuminati tagit fram så pass effektiva droger som de nuförtiden häller i dricksvattenreservoarer för att skapa lydiga konsumister som aldrig ifrågasätter någon överhet, allt i syfte att hålla människor i kontroll. Enstaka individer utvecklar tolerans mot dessa gifter och det är de som inser storleksordningen på Illuminatis världssammansvärjning.

Det är också vanligt att Illuminati skickar bedövande gas och hallucinogen gas genom husventilation för att kontrollera kollektiv på ett mer verksamhetsriktat vis.

AIDS[redigera]

AIDS-bakterien

AIDS var en bakterie som skapats i Illuminatis laboratorier i avsikt att skapa en lättmanipulerbar art liknande zombier på zombiefilmer, men i verkligheten. Försöket misslyckades, och nu sprids AIDS okontrollerat. Tvärtemot Jonas Gardells påstående i boken "De onda svenskarna" så var det inte svenskarna som uppfann AIDS, därtill har de inte tillräcklig intelligens, utan det var i stället Illuminatis hyperintelligenta genmanipulerade vetenskapsmän, halvblod från yttre rymden som uppfann och spred denna härjande sjukdom. Dessa halvblod drabbades själva av fruktansvärda sjukdomar i sitt arbete, men de som överlevt forskar numera i de hemliga laboratorierna på Månens baksida.

Psykologimetoder[redigera]

Wilhelm Reich, KBT:ns "uppfinnare"

Kognitiv beteendeterapi[redigera]

Kognitiv beteendeterapi, även kallad KBT, är en hjärntvätteknik som går ut på att man implementerar falska föreställningar av makt hos "patienten" (hjärntvätterioffret), så att denne tror sig kunna "tänka bort" känslor och skapa sin kognition enligt eget tycke och smak. Eftersom, evolutionärt, känslor föregår tankar, är detta en omöjlighet och då denna föreställning implementerats i individen kan han eller hon förändras genom att KBT-"terapeuten" utnyttjar den kognitiva dissonansen i undertryckta uppvällande känslor som inte kan existera enligt KBT:ns teori. KBT används för att omforma individer att skylla alla problem på sig själv, även när det inte existerar något egentligt val. På så sätt formas en samhällstillvänd slav, en kanonmat, som inte begär något av samhället, utan arbetar hårt på en fiktiv "framgång" som förespeglas om man arbetar utan lön för en lysten makthavare. KBT togs fram av Illuminati via dess underavdelning Kapitalet därför att Freuds psykodynamiska teorier, vilka relaterar individ till familj och samhälle, ansågs subversiva och ett hot mot den allmänna ordningen.

En neurolingvistisk programmerare och jobbcoach

Neurolingvistisk programmering[redigera]

Neurolingvistisk programmering, även kallad NLP, är en metod att programmera om en coaching-klient. Coaching är en gren av New Age, en para-religion med syfte att sälja stenar och billiga saker för dyra pengar. Coaching går ut på att coachen sitter och lyssnar och kommenterar en annan individ litet slumpartat i syfte att peppa denna andra individ att leva vidare i en eländig värld. Denna andra individ måste vanligen vara tillräckligt rik för att kunna betala för coachingen, vars syfte är att coachen skall ge sken av att lyssna på den coachade, som så känner att "äntligen lyssnar någon på mina tankar!" Det har coachen betalt för. Neurolingvistisk programmering är en teknologi som Illuminati-anslutna eller Illuminati-kontrollerade coacher använder för att manipulera den coachade och implementera subliminala meddelanden. För att inte så uppenbart bli avslöjade, har Illuminati uppfunnit en fejk-NLP som ser ut som en pseudovetenskap och innebär ett omotiverat pajas-beteende hos den förmenta NLP-coachen. 9 av 10 NLP-coacher är pajas-NLP-coacher, medan den 10:e är ute efter att hjärntvätta sitt offer och göra denne till Illuminatis slav.

Psykofarmaka[redigera]

Sinnessjukdom är bara något som Illuminati har hittat på för att kunna kväsa klarsynta människor som till sist har förstått vad Illuminati egentligen håller på med. Därför uppfann Illuminati begreppet "sinnessjukdom" och mediciner som skall trubba av den så kallat "sinnessjuke", så att denne inte inser hur det verkligen är. Män (och kvinnor) i vita rockar utses till att ge den insiktsfulle medicinen varpå de så kallade "hallucinationerna" och de så kallade "vanföreställningarna" skall upphöra.

Maskiner[redigera]

Datorer[redigera]

Datorer skapades i första hand för att låsa fast individer i en fantasivärld. Till datorerna kopplade man så småningom Internet i avsikt att desinformera individer, och att passivera dem från handlingar utanför datavärlden. Dataspel var de första programmen vars avsikt var att passivera och suga in spelare i en illusion där man kunde passa på att plundra dem på pengar. Senare har "sociala" medier kommit till med Facebook och diverse lögnaktiga Wiki-sajter, exempelvis Wikipedia, som ger sken av att informera individer, när den i själva verket desinformerar dem och sprider lögner.

Mobiltelefoner[redigera]

Mobiltelefonmarknaden har länge dominerats av Illuminati-styrda företag, främst Apple, som styrdes med järnhand av stormästaren Steve Jobs, i avsikt att ta fram en informationsspammer, den så kallade iPhone, som har efterapare i form av bland annat SmartPhone Android. Att Android syftar på De Grå är mindre känt, något som ingår som en handelsöverenskommelse med dem för att långsamt vänja mänskligheten på att De Grå en dag skall härska över dem tillsammans med de mänskliga Illuminati. Som cover-up har man valt en logotype där androiden är en grön robot, eftersom alltför stora avslöjanden skulle hota Illuminatis överhöghet. Steve Jobs är förresten inte död, hans så kallade "cancer" var i verkligheten bara en mörkläggning för att han skulle kunna gå under jorden när han i belöning från de Grå fått teknologin för ett evigt liv.

Mobiltelefonerna styr människorna genom att spamma dem med lågvärdig opålitlig information och pseudoinformation, samtidigt som de skapar ett socialt tryck att "vara online", vilket just innebär att bli spammad. Ändamålet med spammandet är att fragmentera individens uppmärksamhet, göra det svårt för denne att koncentrera sig på långsiktig planering och överlevnad, och därmed förslava individen under ett marknadstryck via vilken subliminala meddelanden översänds för att driva det planlösa kollektivet enligt Illuminatis stormästares planer.

Strålar[redigera]

Då Illuminatis psykologiska metoder inte är speciellt träffsäkra och ibland misslyckas, har man även försökt med att via radiostrålning direktsända meddelanden in i människors hjärnor, utnyttjandes sig av att riktad radiostrålning kan trigga elektriska impulser i hjärnans neuroner. Denna metod har ofta används på vanliga medborgare som försökspersoner, och så har man skickat bilder av exempelvis hallucinationsliknande änglar som uppmanat att döda, eller så har man skickat meddelanden till personen. Listiga medborgare har motverkat detta genom att sätta på en hatt av aluminiumfolie, som är en Faradays bur och givetvis stänger ute all radiostrålning.

Kärnkraftverk[redigera]

Kärnkraftverkens ändamål är inte att producera energi, utan att utsända gammastrålar som kan användas på samma sätt som förut nämnda radiovågor, men som kan påverka och styra alla individer inom ett helt samhälle. Oskarshamn är känt för att vara ett tillhåll av Illuminati-kontrollerad kanonmat som används i Al-Qaida-bombdåd och dylika attentat som Illuminati använder för att skrämma in människor till lydnad under en alltmer tilltagande diktatur.


Stockholmare[redigera]

Stockholmare tros vara en stor del av Illuminati och spionerar på allt och ändrar artiklar på psyklopedin till något helt annat. De vill indoktrinera Sverige och även ta över Jorden, med sin lögnaktiga wikipediapåståenden som de kallar "fakta".